SV Tapfer 06 Leipzig E.V.

Torgauer Str. 106, 04318 Leipzig