Sportkantine Gneis

Sternhof Weg 70, 5020 Salzburg
Sky Sportsbar