Irish Pub Bull'S Eye

Holzhäuser Str. 90, 04299 Leipzig