Franz Stelzhamerhof

Kirchenplatz 4, 4920 Schildorn
Sky Sportsbar